Bine ați venit pe handmadein.ro, (denumit în continuare “Site-ul”, “Website-ul”, “Noi”, “Ne” sau “Al nostru”), deținut și operat de Antal Erzsebet Zsuzsana PFA, CUI 21550961 (denumit în continuare “Compania”) cu sediul social situat în Izvoru Crișului, nr. 212, jud. Cluj, România. Site-ul vă este oferit cu condiția acceptării fără modificări a Termenilor, Condițiilor și notificărilor conținute în acest document (denumite în continuare “Termenii”).

INTRODUCERE

Website-ul nostru este o platformă (denumită în continuare “Platforma”) prin care vindem produse handmade realizate exclusiv pe teritoriul României. Utilizatorii Website-ului vor fi denumiți “Dumneavoastră”, “A/Al Dumneavoastră” sau “Utilizatorii”.
Prin apăsarea butonului “Accept” de la finalul formularului de acceptare a Acordului, Utilizatorii sunt de acord să respecte Termenii și Condițiile prezentului Acord. Vă rugăm să citiți cu atenție întregul acord înainte de a accepta termenii acestuia. Atunci când întreprindeți orice activitate pe site-ul web, sunteți de acord să acceptați acești Termeni și condiții.
Prin utilizarea acestui site web, se consideră că ați citit și ați fost de acord cu următorii Termeni și Condiții, stabiliți în prezentul document. Orice documente și linkuri incidente menționate vor fi acceptate împreună cu acești Termeni. Sunteți de acord să utilizați site-ul web numai în strictă interpretare și acceptare a acestor Termeni, iar orice acțiuni sau angajamente luate fără a ține cont de acești Termeni vor fi pe propriul dumneavoastră risc. Acești Termeni și Condiții fac parte din Acordul dintre Utilizatori și Noi. Prin accesarea acestui site web și/sau prin angajarea de a efectua un serviciu furnizat de Noi se indică înțelegerea, acordul și acceptarea de către Dumneavoastră a notificării de declinare a responsabilității și a tuturor Termenilor și Condițiilor conținute în acest document.

ELIGIBILITATEA UTILIZATORULUI

Puteți utiliza Serviciul numai dacă aveți cel puțin optsprezece (18) ani și puteți încheia un contract obligatoriu cu Noi și numai în conformitate cu prezentul Acord și cu toate legile, normele și reglementările locale, statale, naționale și internaționale aplicabile.
Utilizatorilor neautorizați le este strict interzis să acceseze sau să încerce să acceseze, direct sau indirect, Platforma. Orice astfel de utilizare neautorizată este strict interzisă și va constitui o încălcare a legilor locale și de stat aplicabile.

Site-ul nostru poate, la discreția sa, să refuze să ofere acces sau să utilizeze Platforma oricărei persoane sau entități și să își modifice criteriile de eligibilitate în orice moment. Această prevedere este nulă acolo unde este interzisă prin lege, iar dreptul de acces la Site-ul web este revocat în astfel de jurisdicții.

SERVICII OFERITE DE PLATFORMĂ

Noi punem la dispoziția Utilizatorilor o Platformă pentru a achiziționa bunuri realizate manual.

SUNTEȚI DE ACORD ȘI CONFIRMAȚI

Că veți utiliza Serviciile oferite de Platforma noastră, de afiliații și de companiile sale contractate, numai în scopuri legale și că veți respecta toate legile și reglementările aplicabile în timpul utilizării Platformei.
Că veți furniza informații autentice și adevărate în toate cazurile în care vi se solicită astfel de informații. Ne rezervăm dreptul de a confirma și valida informațiile și alte detalii furnizate de Dumneavoastră în orice moment. În cazul în care, în urma confirmării, se constată că detaliile Dumneavoastră nu sunt adevărate (în totalitate sau parțial), avem dreptul, la discreția Noastră exclusivă, să respingem înregistrarea și să vă interzicem utilizarea serviciilor Platformei Noastre și/sau a altor site-uri web afiliate, fără nici un fel de anunț prealabil.
Că accesați Serviciile disponibile pe acest site web și tranzacționați pe riscul dumneavoastră și că vă folosiți cea mai bună și prudentă judecată înainte de a intra în orice tranzacții prin intermediul acestei Platforme.
Este posibil ca ceilalți Utilizatori (inclusiv utilizatorii neautorizați/neînregistrați sau “hackerii”) să posteze sau să transmită materiale ofensatoare sau obscene pe Platformă și că Dumneavoastră puteți fi expus involuntar la astfel de materiale ofensatoare și obscene. De asemenea, este posibil ca alte persoane să obțină informații personale despre Dumneavoastră ca urmare a utilizării Platformei de către Dumneavoastră, iar destinatarul să utilizeze aceste informații pentru a Vă hărțui sau vătăma. Nu aprobăm astfel de utilizări neautorizate, dar prin utilizarea Platformei, recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem responsabili pentru utilizarea informațiilor personale pe care le dezvăluiți public sau le împărtășiți cu alte persoane pe Platformă. Vă rugăm să selectați cu atenție tipul de informații pe care le dezvăluiți public sau le împărtășiți cu alții pe Platformă.
Sunteți de acord să nu postați sau să transmiteți informații sau descrieri/imagini/texte/grafice ilegale, amenințătoare, abuzive, calomnioase, defăimătoare, obscene, vulgare, pornografice, profane sau indecente de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la orice transmisii care constituie sau încurajează un comportament care ar constitui o infracțiune penală, ar da naștere la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod orice lege locală, de stat, națională sau internațională.

Sunteți de acord să nu postați sau să transmiteți informații, software sau alte materiale care încalcă drepturile altora, inclusiv materiale care reprezintă o invazie a drepturilor de confidențialitate sau de publicitate sau care sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate, sau lucrări derivate cu privire la acestea, fără a obține în prealabil permisiunea proprietarului sau a deținătorului de drepturi.
Sunteți de acord să nu modificați, să nu deteriorați sau să ștergeți niciun Conținut sau alte comunicări care nu sunt Conținutul dvs. propriu și să nu interferați în niciun fel cu capacitatea altora de a accesa Platforma noastră.
Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți despăgubirea Companiei pentru toate pretențiile/pierderile (inclusiv onorariile avocaților pentru apărarea/procesarea oricărui caz) care ar putea apărea împotriva Companiei din cauza unor acțiuni/omisiuni din partea Utilizatorului.

GARANȚII, DECLARAȚII ȘI ANGAJAMENTE ALE UTILIZATORULUI

Utilizatorul garantează și declară că toate obligațiile menționate în cadrul prezentului acord sunt legale, valabile, obligatorii și executorii în fața legii împotriva utilizatorului.
Utilizatorul este de acord că nu există proceduri în curs de desfășurare împotriva sa, care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra capacității sale de a executa și de a îndeplini obligațiile prevăzute în prezentul acord.
Utilizatorul este de acord că va asigura, în orice moment, respectarea tuturor cerințelor aplicabile activității sale și în sensul prezentului acord, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de proprietate intelectuală, taxa pe valoarea adăugată, accizele și taxele de import etc. De asemenea, acesta declară și confirmă că a plătit și va continua să își achite toate obligațiile față de autoritățile legale.
Utilizatorul este de acord că are drepturi adecvate în conformitate cu legile relevante, inclusiv, dar fără a se limita la diversele legislații privind proprietatea intelectuală, pentru a încheia prezentul acord cu societatea și pentru a îndeplini obligațiile conținute în prezentul acord și că nu a încălcat/infracționat niciun drept de proprietate intelectuală al vreunei terțe părți.
Utilizatorul este de acord ca Societatea să plaseze pe site-ul web al Societății avertismente și condiții de utilizare corespunzătoare.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizatorul autorizează în mod expres Compania să utilizeze mărcile sale comerciale/drepturi de autor/proiecte/logouri și alte proprietăți intelectuale deținute și/sau licențiate de aceasta în scopul reproducerii pe Platformă și laîn orice alte locuri pe care societatea le consideră necesare. Se convine în mod expres și se clarifică faptul că, cu excepția cazului în care se specifică în prezentul acord, fiecare parte își păstrează toate drepturile, titlurile și interesele asupra mărcilor comerciale și logo-urilor respective și că nimic din ceea ce este cuprins în prezentul acord și nici utilizarea mărcilor comerciale/logo-urilor în publicitate, reclamă, materiale promoționale sau alte materiale în legătură cu serviciile nu va fi interpretat ca acordând oricărei părți drepturi, titluri sau interese de orice natură pentru oricare dintre mărcile comerciale și/sau logo-urile celeilalte părți.
Site-ul web al Companiei și alte Platforme, precum și informațiile și materialele pe care le conține, sunt proprietatea Companiei și a licențiatorilor săi și sunt protejate împotriva copierii și diseminării neautorizate prin legea drepturilor de autor, legea privind mărcile comerciale, convențiile internaționale și alte legi privind proprietatea intelectuală. Toate denumirile și logo-urile produselor Companiei sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate. Nimic din ceea ce este conținut pe site-ul web al Companiei nu trebuie interpretat ca acordând, implicit, prin estoppel sau în alt mod, vreo licență sau drept de a utiliza site-ul web al Companiei sau orice materiale afișate pe site-ul web al Companiei, prin utilizarea framing-ului sau în alt mod, cu excepția: (a) după cum este permis în mod expres de acești Termeni și Condiții; sau (b) cu acordul prealabil scris al Companiei. Utilizatorul nu va încerca să anuleze sau să eludeze niciuna dintre regulile sau restricțiile de utilizare de pe site-ul web.
Cu excepția cazului în care vă este acordat în mod expres și în scris, nu vă acordăm niciun alt drept sau licență expresă sau implicită asupra Serviciilor, Conținutului nostru sau drepturilor noastre de proprietate intelectuală.
Drepturi de proprietate. Sub rezerva drepturilor limitate acordate în mod expres în acest Acord, Compania își rezervă toate drepturile, titlurile și interesele asupra Serviciului, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. În prezentul Acord nu se acordă niciun alt drept Utilizatorului decât cele menționate în mod expres în prezentul Acord.

DATE

“Date” înseamnă toate informațiile identificabile despre utilizatori și afiliații acestora, generate sau colectate de către Companie sau de către utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la numele utilizatorului, adresele de e-mail, serviciile utilizate, numerele de telefon, precum și preferințele și tendințele utilizatorului. Utilizatorul este de acord că va utiliza datele doar pentru a se conforma obligațiilor sale din prezentul acord.
Utilizatorul declară, garantează și se angajează să nu revândă sau să divulge în alt mod datele către o terță parte, integral sau parțial, în orice scop.

Utilizatorul recunoaște că Serviciile pot conține informații desemnate ca fiind confidențiale de către Companie și că nu va dezvălui astfel de informații fără consimțământul prealabil scris al Companiei.
Prin trimiterea Conținutului, Utilizatorul ne acordă în mod irevocabil un drept perpetuu, irevocabil, neexclusiv și fără redevențe de a utiliza Conținutul în orice scop, inclusiv parteneriate API cu terțe părți și în orice mediu existent acum sau în viitor. Utilizatorul renunță în mod irevocabil și face să se renunțe la orice revendicări și afirmații de drepturi morale sau de atribuire cu privire la Conținutul utilizatorului formulate împotriva Noastră de către orice servicii terțe sau de către utilizatorii acestora.
Este posibil să obținem adrese de afaceri, numere de telefon și alte informații de contact de la furnizori terți care își obțin Datele din surse publice. Nu avem niciun control asupra și nu facem nicio declarație sau aprobare cu privire la acuratețea, relevanța, conformitatea cu drepturile de autor, legalitatea, caracterul complet, oportunitatea sau calitatea oricăror produse, servicii, reclame și alte Conținuturi care apar în sau sunt legate de Servicii.

RELAȚIE

Nicio dispoziție din prezentul acord nu va fi interpretată ca fiind de natură să creeze o relație de parteneriat, asociere în participațiune, agenție sau angajare între părți. Compania nu va fi responsabilă pentru actele sau omisiunile utilizatorului, iar utilizatorul nu va reprezenta compania și nici nu are vreo putere sau autoritate de a vorbi în numele, reprezenta, lega sau asuma vreo obligație în numele companiei.

INDEMNIZAȚIE

Utilizatorul despăgubește și va despăgubi Compania, partenerii, directorii, angajații, reprezentanții și agenții acesteia de și împotriva tuturor pierderilor, daunelor, reclamațiilor, proceselor, acțiunilor în justiție și a oricăror alte acțiuni în instanță care decurg din sau în legătură cu orice reclamație, inclusiv, dar fără a se limita la reclamații pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a oricăror alte drepturi ale unor terțe părți sau ale legii, referitoare la calitate, cantitatea și orice pretenție în legătură cu produsele Utilizatorului, încălcarea oricăreia dintre garanțiile, declarațiile sau angajamentele Utilizatorului sau în legătură cu neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile sale în temeiul prezentului Acord sau al Termenilor de utilizare a site-ului web al Companiei sau a oricăror obligații care decurg din încălcarea de către Utilizator a oricăror legi, reglementări aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală, sau taxe etc. Această clauză va supraviețui rezilierii sau expirării prezentului acord.

ELIBERARE EXPRESĂ

Prin prezenta, exonerați în mod expres și renunțați la toate pretențiile împotriva Companiei și a filialelor, afiliaților, funcționarilor, agenților, licențiatorilor, co-branderilor sau altor parteneri și angajaților acesteia de orice răspundere pentru pretenții, daune (reale și/sau indirecte), costuri și cheltuieli (inclusiv costuri de litigiu și onorarii de avocați) de orice fel și natură, care decurg din sau sunt legate în vreun fel de utilizarea de către dvs. a site-ului web al Companiei. Înțelegeți că orice fapt legat de orice chestiune acoperită de această dezlegare de răspundere se poate dovedi a fi diferit de ceea ce se crede acum a fi adevărat și acceptați și vă asumați riscul unor astfel de posibile diferențe de fapt. În plus, renunțați în mod expres la toate drepturile și beneficiile pe care le puteți avea în temeiul oricărui alt statut de stat sau federal sau principiu de drept comun cu efect similar, în măsura în care legea permite acest lucru.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul este de acord în mod expres cu faptul că Societatea nu va fi în niciun caz răspunzătoare sau responsabilă pentru orice pierdere, vătămare sau daună suferită de Utilizator sau de orice altă parte, indiferent de cine ar fi, care rezultă din orice tranzacție în temeiul prezentului acord.
Utilizatorul este de acord și recunoaște că va fi singurul responsabil pentru orice reclamații, daune sau acuzații care decurg din Serviciile prin intermediul Platformei și va exonera Compania de răspundere și o va despăgubi pentru toate aceste reclamații și daune. În plus, Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio reclamație sau daună care rezultă din neglijența, comportamentul sau declarațiile false ale Utilizatorului sau ale reprezentanților acestuia.
În niciun caz, societatea nu va fi răspunzătoare față de utilizator pentru pierderi și/sau pierderi anticipate de profit sau pentru orice daune directe sau indirecte, accidentale, indirecte, speciale sau exemplare care decurg din obiectul prezentului acord, indiferent de tipul de reclamație și chiar dacă utilizatorul a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune, cum ar fi, dar fără a se limita la pierderi de venituri sau profituri anticipate sau pierderi de afaceri, cu excepția cazului în care utilizatorul dovedește că aceste pierderi sau daune au fost cauzate în mod deliberat de către societate.

REZILIERE

Prezentul acord poate fi reziliat de către Societate în cazul în care utilizatorul încalcă în mod substanțial orice declarație, obligație, angajament, garanție sau termen din prezentul acord și nu se remediază în termen de 30 de zile de la notificarea scrisă transmisă de către Societate, în cazul în care se depune o cerere de insolvență împotriva utilizatorului sau în cazul în care utilizatorul încalcă drepturile terților, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală.

Prezentul acord poate fi denunțat fără motiv de către oricare dintre părți, după ce cealaltă parte a notificat-o în scris cu treizeci (30) de zile înainte. Acordul încetează la expirarea acestui termen.

EFECTELE DENUNȚĂRII

În caz de reziliere/expirare a prezentului acord, Compania va elimina și va întrerupe Serviciile furnizate Utilizatorului pe Platforma sa cu efect imediat.
Compania nu este răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună (directă, indirectă sau neconsecventă) suferită de Utilizator în virtutea rezilierii prezentului Acord.
Pe durata perioadei de preaviz, ambele părți sunt obligate să își îndeplinească obligațiile asumate în temeiul prezentului acord, iar această subclauză va supraviețui rezilierii prezentului acord.

LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR:

Prezentul acord va fi interpretat și aplicat în conformitate cu legile din jud. Cluj, fără a se ține cont de prevederile privind conflictul de legi ale Societății sau ale Site-ului sau de statul sau țara de reședință a Utilizatorului.
Utilizatorul se supune jurisdicției exclusive a instanțelor din jud. Cluj pentru aplicarea prezentului Acord sau a oricărei hotărâri arbitrale sau decizii care decurge din acest Acord.
În cazul în care există un litigiu între Utilizator și alți Utilizatori, Utilizatorul înțelege și este de acord că Societatea nu are nicio obligație în acest sens, iar Utilizatorul, în cea mai mare măsură permisă de lege, eliberează prin prezenta Compania și afiliații săi, precum și pe fiecare dintre funcționarii, directorii, angajații, furnizorii de servicii, afiliații lor respectivi, agenți și succesori, și acceptă să îi despăgubească pe fiecare dintre aceștia pentru orice pierderi suferite în legătură cu orice reclamații, cereri și daune (reale și indirecte) de orice fel sau natură, cunoscute sau necunoscute, suspectate și nesuspectate, dezvăluite și nedezvăluite, care rezultă din sau sunt legate în vreun fel de astfel de dispute.
Utilizatorul este de acord că, în cazul în care nu reușește să își rezolve disputele cu alți utilizatori, atunci Compania are dreptul de a elimina utilizatorul de pe site-ul web și de a rezilia prezentul acord.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

În cea mai mare măsură permisă de lege, Compania și afiliații săi, precum și fiecare dintre directorii, directorii, membrii, angajații și agenții săi respectivi renunță la toate garanțiile, exprese sau implicite, în legătură cu acest acord, cu site-ul web și cu orice utilizare a acestuia, inclusiv, fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate, de adecvare la un anumit scop și de nerespectare a legii. Compania nu oferă nicio garanție sau declarație cu privire la acuratețea sau caracterul complet al conținutului site-ului web sau al conținutului altor site-uri web legate de site-ul web și nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru (a) erori, greșeli sau inexactități ale conținutului și materialelor, (b) vătămări corporale sau daune materiale, de orice natură, care rezultă din accesul și utilizarea de către utilizator a site-ului web, (c) orice acces neautorizat sau utilizare neautorizată a serverelor Companiei și/sau a tuturor informațiilor personale și/sau financiare stocate pe acestea, (d) orice întrerupere sau încetare a transmiterii către sau de pe site-ul web, (e) orice bug-uri, viruși, cai troieni sau altele asemenea care pot fi transmise către sau prin intermediul site-ului web de către o terță parte și/sau (f) orice erori sau omisiuni în orice conținut și materiale sau pentru orice pierdere sau daună de orice fel survenită ca urmare a utilizării oricărui conținut postat, transmis sau pus la dispoziție în alt mod prin intermediul site-ului web. Compania nu garantează confidențialitatea, securitatea sau autenticitatea oricăror informații astfel transmise prin intermediul sau stocate în orice sistem conectat la internet sau dispozitive mobile.

AVERTISMENTE

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit, orice notificări adresate Societății vor fi transmise prin e-mail la adresa suport@handmadein.ro sau la adresa Izvoru Crisului, nr. 212, jud. Cluj. Orice notificări adresate Utilizatorului vor fi trimise la adresa de e-mail furnizată de Utilizator Companiei în momentul listării (sau așa cum aceste informații pot fi actualizate prin intermediul Site-ului de către Utilizator din când în când) sau la adresa poștală furnizată de Utilizator Companiei.
Orice notificare, cerere sau solicitare cu privire la prezentul acord se va face în scris și va fi eficientă numai dacă este transmisă prin e-mail, personal, prin curierat aerian cu confirmare de primire sau prin poștă, prin poștă certificată, cu confirmare de primire, cu timbru preplătit, la adresa menționată mai sus. Astfel de comunicări intră în vigoare în momentul în care sunt primite de destinatar, dar dacă sunt trimise prin poștă certificată în modul stabilit mai sus, acestea intră în vigoare la cinci (5) zile după ce au fost depuse în poștă. Oricare dintre părți își poate schimba adresa pentru astfel de comunicări printr-o notificare adresată celeilalte părți în conformitate cu prezenta secțiune.

AMENDAMENT

Compania poate, în orice moment, la discreția sa, să modifice acest acord din când în când, iar orice astfel de modificări (i) vor fi reflectate pe site-ul web, (ii) vor intra în vigoare la treizeci (30) de zile calendaristice după ce au fost publicate pe site-ul web, (iii) nu se vor aplica retroactiv și (iv) nu se vor aplica litigiilor apărute înainte de data intrării în vigoare a unei astfel de modificări. De asemenea, Compania va posta acordul modificat la adresa utilizatorului. Utilizatorul este de acord să fie obligat să respecte orice astfel de modificări și înțelege importanța revizuirii periodice a prezentului acord actualizat pe site-ul web pentru a menține la zi lista și informațiile de contact ale utilizatorului.
Fără a aduce atingere oricăror prevederi contrare din prezentul document, Compania își rezervă dreptul de a schimba, altera, modifica sau întrerupe, în orice moment și din când în când, site-ul web (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare prealabilă. Utilizatorul este de acord că Societatea nu va avea nicio răspundere față de utilizator sau față de o terță parte pentru orice schimbare, alterare, modificare, suspendare, întrerupere sau modificare a site-ului web al Societății.

FORȚĂ MAJORĂ

Cu excepția obligațiilor de plată, oricare dintre părți va fi scutită de întârzieri în executarea sau de neexecutarea obligațiilor sale în temeiul prezentului contract în măsura în care întârzierile sau neexecutările rezultă din cauze care nu pot fi controlate în mod rezonabil de către partea respectivă, inclusiv, dar fără a se limita la: defecțiuni sau nefuncționarea software-ului, a utilizatorilor sau a produselor unor terțe părți; acte de forță majoră sau ale unui inamic public; acțiuni guvernamentale străine; greve; întreruperi sau defecțiuni ale comunicațiilor, ale conexiunii la rețea sau ale utilităților; incendii; inundații; epidemii; sau embargouri de marfă.

CONTACTAȚI-NE:

Pentru orice clarificare suplimentară a Termenilor și Condițiilor noastre, vă rugăm să ne scrieți la adresa suport@handmadein.ro.